Integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Integritetspolicy tillhandahåller information gällande hantering, lagring och bearbetning av personuppgifter. Det kan vara information som omfattar bilder, e-postadresser, namn och adress.

Kontaktformulär

Om du lämnar en kommentar eller fyller i ett formulär på vår hemsida kan du välja att spara ditt namn och din e-postadress. Detta görs för att vi ska komma i kontakt med dig för ditt ärende.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig inom Hundraprocent Hund är Kim Meyer och Sofie Mårtensson.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Målsättningen med hanteringen av dina personuppgifter är att inte spara de längre än nödvändigt i relation till ditt ärende. Däremot kan viss information inom exempelvis bokföring behöva sparas i minst sju år enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Om du är registrerad på denna hemsida kan du begära ett utdrag med de personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att be oss ta bort alla personuppgifter vi har om dig.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

I vissa fall kan andra aktörer som exempelvis Skatteverket begära information med stöd av lag eller myndighetsbeslut. I sådant fall träder den aktörens integritetspolicy i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Meddela oss om du har några funderingar

Om du har några frågor gällande behandlingen av personuppgifter kontakta oss på info@hundraprocenthund.se